המנהל כמאמן -
קורס פיתוח מיומנויות אימון למנהלים

התוכנית
הקורס מיועד למנהלים בעלי פוטנציאל למנהיגות ויכולת השפעה

מספר המשתתפים
8 עד 12 מנהלים
מאפשר אימון ודינאמיקה קבוצתית לצד תהליך אישי משמעותי

הקורס כולל
12 מפגשים קבוצתיים של חצי יום
3 מפגשים קבוצתיים של חצי יום של מעקב ותמיכה להטמעה
4 מפגשי אימון אישיים לכל משתתף
כלים מקצועיים כתובים

צוות הנחיית הקורס
הודיה עמור, נעמי איים, מרצים אורחים

מטרות הקורס

 • לאפשר התפתחות אישית חווייתית
 • הקניית כלים לבניית אמון ולביסוס יחסים
 • פיתוח מיומנויות לבניית
 • עבודת צוות מנצחת
 • הקניית כלי ניהול הנדרשים
 • להצמיח את המנהיגות להשפעה חיובית על אחרים
 • תרגול והטמעה

מבנה הקורס

 • מודעות על נפש האדם, תפקודו והתפתחותו
 • תהליך התפתחות אישי וקבוצתי
 • רכישת מיומנויות אימון
 • אינטגרציה של כלי ניהול ומיומנויות אימון
 • תרגול וסימולציה
 • הטמעה בניהול השותף