מנהיגות חדשה: מיהו המנהיג לו אנו זקוקים בימינו ?

דרך תהליך הגלובליזציה והאסטרטגיה ההומניסטית, עליה הרחבנו בכתבה הקודמת, אנו למדים וערים לכך, שהדור הנוכחי צמא למשמעות, להכוונה ולהזנה רוחנית ואינטלקטואלית. אנשים מחפשים מהות ועומק ומי שיכוון אותם בדרך להגשמה והצלחה. 

ההתפתחות האישית, הינה חלק בלתי נפרד מהצבת והשגת המטרות. יש לאנשים את הצורך בהבנת החזון והדרך ולהבין מה הערך המוסף המתקבל ברמה האישית, תוך כדי החתירה למטרה משותפת.

המנהיג בתקופתנו, חייב להיות אדם אשר מאמינים בו בכנות, להוות מגדלור. אדם הרואה את החזון ואת הדרך למימוש החזון, תוך כדי שיתוף וראיית כוחות כל אדם. זאת על מנת להוביל את אנשיו בדרך , כחלק מקבוצה וכאינדיבידואל. 

הצורך של האנשים היום להביא את עצמם ולבוא מהערך הפנימי ולא החיצוני ולכן מבנה האישיות של המנהיג, הייחודיות שלו, חייבת לבוא ממקום כנה, עצמי ועוצמתי. חשוב שהמנהיג יהיה אותנטי, אדם שפועל מערכים ומיכולת גבוהה,  אדם המחובר למי שהוא ויש לו היכולת להוציא מהכוח אל הפועל, כלומר, לראות את כוחות האנשים ולהוציאם אל הפועל.

מצופה מהמנהיג היום לשמש השראה, להצביע על כיוונים חדשים ולהראות איך פעולותיהם של אנשיו, הינם חלק הכרחי משלמות שיש לה מטרה. שקיפות ופתיחות לעוצמות האנשים ולדעותיהם ורעיונותיהם, מביאים להצלחה פורצת דרך.

תפקידו של המנהיג בימינו, לתת לאנשים חזון לטווח ארוך, אשר ימלא במשמעות גם את חייהם האישיים, כמו גם את חייהם המקצועיים. כאשר אנשים יכולים להתעלות מעל עניינם האישי והינם שותפים לחזון ולדרך, באופן פעיל, הם נעשים להוטים לקבל את הדרכתו ותרומתו של המנהיג. הם נלהבים לבצע ולהשיג, הרבה יותר משיכלו לבצע ולהשיג בכוחות עצמם. 

תכונותיו וחוזקותיו של המנהיג בזמננו אם כך, להיות בעל יכולת לשקף את האור שלנו, כך שנוכל לראות את עצמנו באור חדש.  הינו נטול אגו ואינטרס אישי, שואב כוח רב ממסירותו למטרה שהיא יותר גדולה ממנו. הוא לא מחפש אוהדים, הוא רוצה ללמד אחרים איך להיות מנהיגים. הוא הראשון שמגיע בשעת מצוקה ולא נרתע, הוא מתקשר בהצלחה ואת חזונו ניתן לתרגם, לעקרונות מוגדרים הניתנים ליישום. הוא נותן מקום ומרומם ונוח לבקש ממנו עזרה. הוא משתף, קשוב ופתוח ועם זאת ממוקד והחלטי, תוך כדי שיקוף פעולותיו ומצב נתון.

כל מנהיג הינו מנהיג ייחודי, כל אדם הוא מנהיג ולכל אדם יש את דרך המנהיגות שלו. אין כלל אחיד למנהיגות מנצחת. כל אדם חייב קודם כל להנהיג את עצמו, את חייו, את ביתו, להבין לעומק את רצונותיו הפנימיים ביותר ומה מניע אותו כאדם. ההבנה, ההכרה והתהליך מהרצון אל החזון, הן שיובילו את הדרך למנהיגות מנצחת ומכאן לתוצאות הגבוהות ביותר. הם אלו המהווים את  הבסיס לפיתוח כישורים והשגת המטרות.