התפתחות ניהולית

כוחו של הארגון הוא סך כל כוחות האנשים השייכים אליו. ככל שאנשי הארגון יהיו יותר מסופקים ויחיו יותר בהגשמה עצמית, כך כוחו של הארגון יתחזק.

אנו ב-Hodaya Amor & Partners ניגשות לעבודה עם מנהלים מתוך הידיעה העמוקה שכוחו של המנהל נובע מכוחו כאדם, כעובד מסופק המגשים את עצמו, וכי התפתחותה של המנהיגות בארגון תלויה בהתפתחותם והגשמתם של המנהיגים כאדם. עלינו למצוא כיצד ניתן לחבר בין הפוטנציאל האישי של המנהל, המורכב מסט של כוחות, כישרונות ותכונות ייחודי משלו (גלויים לו ונסתרים) ורצונות עמוקים, לבין החזון, האסטרטגיה והיעדים העסקיים של הארגון. כך נוכל למקסם ולממש במלואו את הפוטנציאל הניהולי לטובתם של המנהל והארגון, כאחת.

מטרה 

המפתח לסיפוק, הגשמה ומימוש הפוטנציאל האישי גם בעולם העסקי ובעולם העבודה – וכתוצאה מכך להגברת המחויבות, ההזדהות ותחושת השייכות לארגון – הוא זיהוי הרצונות האישיים המיוחדים האלו וחיבורם במציאות לסט הכוחות, הכישרונות והתכונות הייחודי של אותו אדם, לבין הרצונות לבין החיים והמציאות, והדרישות הניהוליות של הארגון. מימוש הפוטנציאל, כמנהל וכאדם.

תשתית מאפשרת

התשתית שתשמש לסגירת הפער כוללת העלאת המודעות לשם זיהוי הכוחות והכישורים והרצונות המיוחדים וכן הגדרה ויישום של 'ערכים', אשר יובילו אותנו להתפתחות ולהגשמה, כדוגמת אמון, אומץ, מצוינות, יצירתיות, וכן פיתוח מיומנויות ניהול ופיתוח מנהיגות. 

שיטה

באמצעות עבודה משותפת להעלאת המודעות, איתור וזיהוי הרצונות ואבחון הכוחות, הכישרונות והתכונות, אנו מעניקות כלים שיסללו את הדרך להתפתחות. השיטה בה אנו עובדות כדי להביא להתפתחות אישית משלבת עומק, דיוק ופרקטיות (יישומיות) להשגת תוצאות מירביות ומבוססת על כל או חלק, לפי הצורך, מהמרכיבים הבאים:

הליווי שלנו את המנהלים נמשך גם עד להשלמת שלב ההטמעה המוצלחת בשטח ולהשגת התוצאות הרצויות.

תוצאה

התובנות והתפיסה המחודשת בעקבות התהליך של הגברת המודעות נותנות למנהל כלים המאפשרים לו להתמודד עם המטרות והאתגרים השונים בעבודתו, ללא הנטל או העכבות הנובעים מהמגבלות הרגשיות וההתנהגויות שליוו אותו עד לתהליך ולצאת ממצב בו הבחירות שלו מותנות. על-ידי כך שהאדם יגשים את עצמו ויביא את מימוש היכולות שלו כמנהל לשיא, נביא למינוף הביצועים שלו ובהתאמה למינוף התוצאות העסקיות. 

בנייה של כוח קבוצתי מפרה ומלוכד, הגברת תחושת השייכות והמחויבות, מינוף ההגשמה האישית לשגשוג וצמיחה עסקית לאורך זמן, ביצועי שיא. ההשפעה של השינויים היא ארוכת טווח.