התפתחות ארגונית

כוחו של הארגון הוא סך כל כוחות האנשים השייכים אליו. ככל שאנשי הארגון יהיו יותר מסופקים ויחיו יותר בהגשמה עצמית, כך כוחו של הארגון יתחזק.

נקודת מוצא

אנו יוצאות מנקודת מוצא של החזון העסקי והאסטרטגיה, של זיהוי הערך הפנימי של הארגון והערך החיצוני שהוא מביא ללקוחותיו ושותפיו, ומלוות ארגונים ומנהלים להתפתח לממש את המטרות בעולמות הארגוניים והעסקיים. בבסיס הגישה שלנו עומדת ההכרה בכך שכוחו של הארגון הוא סך כל כוחות האנשים השייכים אליו, וכי ככל שאנשי הארגון יהיו יותר מסופקים  מחוברים יציבים  ויחיו יותר בהגשמה עצמית וסיפוק, כך כוחו של הארגון יתחזק. התפתחות הארגון תלויה ונגזרת מהתפתחותם והגשמתם של עובדיו כמנהלים וכבני אדם.

מטרה

ביסוס של קרקע יציבה לצמיחה כוללת ולאורך זמן – הן ברמה הארגונית והן ברמת ההון האנושי – למנהלים ולעובדים כאחת. קרקע שתאפשר להחיות את ערכי מפתח לזהות את הפוטנציאל של כל אחד מאלה ולממשו במלואו, וזאת – תוך יצירת תשתיות שתאפשרנה לארגון להמשיך ולהתפתח גם לאחר סיום תהליכי השינוי.

תשתית מאפשרת

התשתית הארגונית, שתביא למיקוד, התפתחות והתקדמות, ותאפשר צמיחה כוללת ולאורך זמן, הינה: הגדרה ויישום של 'ערכים', כדוגמת אמון, כבוד הדדי, אומץ, מצויינות, יצירתיות, וכן בנייה או פיתוח של אסטרטגיית משאבי אנוש.

חזון עסקי - יעדים - אתגרים

HodayaPyramid.2

שיטה

תהליכי השינוי שאנו מציעות מבוססים על מתודולוגיה ייחודית ואפקטיבית להגשמת החזון הארגוני ולהשגת היעדים העסקיים באמצעות פיתוח המשאב האנושי בכל מעגלי ההשפעה הארגוניים – היחיד (העובד/המנהל), מנהלי הביניים וההנהלה הבכירה והארגון כולו. הם מתבצעים בעיקרם באמצעות אימון (אישי, קבוצתי), סדנאות וקורסים, תוך שימוש בסט של תהליכים ושיטות, כלים ומודלים ייחודיים, המשתלבים למערכת שלמה הכוללת, ובהתאמה לצורכי הארגון והמנהל.

המתודולוגיה שלנו כוללת בין היתר:

הליווי שלנו, הן ברמה האישית (למנהלים) והן ברמה הצוותית, נמשך גם עד להשלמת שלב ההטמעה המוצלחת בשטח ולהשגת התוצאות הרצויות.

תוצאה

ממקסמים את מימוש היכולות והכישורים וממנפים את הביצועים והתוצאות העסקיות. בנייה של כוח קבוצתי מפרה ומלוכד, הגברת תחושת השייכות והמחויבות, מינוף ההגשמה האישית לשגשוג וצמיחה עסקית לאורך זמן, ביצועי שיא. כמו כן, מתבססת בארגון תשתית המאפשרת המשך צמיחה עסקית לאורך זמן.