קורס פיתוח מיומנויות אימון למנהלים

מדוע אימון?
אימון מאפשר לעזור לגלות את כוחותיו של האדם, מקורות ההנעה (והחסמים..), השאיפות ולממשם.
באמצעות אימון ניתן להביא תוצאות לאורך זמן על ידי העצמת העובדים. על-ידי הקניית מיומנויות אימון למנהלים אנו נותנים להם כלים שיאפשרו להם ליצור עם עובדיהם מערכת יחסי עבודה בריאה, יעילה ומפרה, לאורך זמן. מערכת יחסים זו תיצור מודעות ומחויבות אשר יובילו לצמיחה כוללת לעובד, למנהל, לארגון ולעסק.

תוצאות הקורס

בתום קורס פיתוח מיומנויות אימון למנהלים כל מנהל:

  • יגביר את המודעות העצמית והמודעות לסביבתו
  • יאפשר לעובדיו התפתחות אישית, חווייתית ואפקטיבית
  • ישתמש בכלים לבניית אמון ולביסוס יחסים לטווח ארוך
  • יפתח מיומנויות לבניית עבודת צוות מנצחת
  • יבסס תרבות של שותפות וצמיחה כוללת
  • ייצור מנהלים מאמנים
  • יכשיר מנהלים, לצורך מינוף הפוטנציאל של הצוות ומימוש סינרגיה
  • מנהלים בכירים יוכשרו ללוות מנהלים צעירים במערכת
  • ברמה הארגונית הכוללת, הדבר יחזק וישדרג את כוח ההנהגה לאורך זמן ניכר. 

מבנה הקורס

הקורס נמשך כ-4-5 חודשים ובמהלכו אנו משלבות בין מפגשים קבוצתיים של כחצי יום כל אחד
ומספר מפגשים אישיים.
הקורס מוצע בשני מסלולים אפשריים: 

תוכנית 60 (סה"כ 60 שעות)

12 מפגשים קבוצתיים של יום עבודה
2 מפגשים קבוצתיים להטמעה ולמעקב
4 מפגשים אישיים

תוכנית 45 (סה"כ 45 שעות)

8 מפגשים קבוצתיים של 3 שעות כל אחד
3 מפגשים להטמעה ולמעקב
3 מפגשים אישיים

השיטה

ייחודו של התהליך הוא בכך שהוא נותן כלים לכל תחומי הניהול והמנהיגות באינטגרציה של ה"אני", הסביבה והכוחות והיכולות של המנהל. העיקרון המנחה הוא חשיבה פרקטית ויישומית וראיה רחבה.
הקורס מורכב משילוב של מפגשים קבוצתיים ואישיים, שבהם נלמדים נושאים שונים, המשתתפים עוברים תהליך התפתחות אישית בעקבות האימון בעצמם, הם מקבלים הכשרה במיומנויות אימון למנהלים כגון, תהליכי חשיבה אסטרטגית, חשיבה יצירתית, קביעת סדר עדיפויות, קבלת החלטות, השפעה ללא כוח, בניית אמון ותקשורת אפקטיבית. כמו כן, המשתתפים מתנסים בשיטות שונות, תהליכים וכלים באימון ומקבלים ליווי בהטמעה.