הגדרת ת.י.מ - תפקידים – יעדים – מדדים

מהן התועלות הישירות בהגדרת תפקידים?

 • גיוס נכון
 • תהליכי קליטה ברורים ומהירים יותר – כניסה נכונה לתפקיד
 • מיקוד ביעדים ומעקב אחר התוצאות
 • הגברת מוטיבציה, השייכות והמעורבות של עובדי הארגון
 • שיפור התפקוד
 • פיתוח העובד בתוך התפקיד
 • פיתוח העובד בתוך הארגון
 • להפסיק לבזבז אנרגיה ולהגדיר מחדש מי אחראי על מה
 • התאמת התפקידים באופן שוטף למציאות הדינאמית

תוצאות

עם הגדרתם המדויקת של התפקידים בארגון – כשלכל אחד מהם מוצמדים יעדים ברורים ומדדים להשגתם – מתבססת בארגון תשתית, המאפשרת מיקוד וצמיחה כוללת, על-ידי יצירת תהליכים יעילים יותר והגברת הפרודוקטיביות והיעילות של העובדים, ובהתאמה – שיפור התוצאות העסקיות.

מה מביא לשיפור במיקוד ולהגדלת הצמיחה העסקית?

להתייעלות הנגזרת מהגדרת תפקידים – יעדים – מדדים (ת.י.מ) השפעה על התוצאות העסקיות לטווח בינוני וארוך, בזכות:

 • תשתית שמאפשרת סדר, שקיפות ובהירות בתקשורת ובהגדרת הציפיות לעובדים
 • כלים שמאבחנים ומודדים את התרומה של כל תפקיד ועובד לתוצאות העסקיות של הארגון
 • אבחון ארגוני עמוק
 • שדרוג המנהיגות והניהול
 • תהליך הערכה מקצועי ויעיל
 • מודל תגמול מחובר לביצועים
 • הגברה משמעותית של מיצוי הפוטנציאל
 • שימור עובדי מפתח לאורך זמן
 • פיתוח אנשים בתפקיד הנוכחי ובהמשך דרכם המקצועית

השיטה והשלבים

גיבוש הת.י.מ נעשה בעבודה משותפת עם המנהלים הרלבנטיים וצוות משאבי האנוש, והוא כולל את השלבים הבאים:

 • מיפוי עיסוקים עם הגדרה תמציתית וברורה של מהות התפקיד
 • עבודה Top Down בכל יחידה עם מיקוד – ממנהל המחלקה ועד אנשי הצוות.
 • ליווי והנחיית המנהלים בשדרוג התוכנית הניהולית
 • הגדרת תפקידים, יעדים ומדדים בהתבסס על התוכנית הניהולית העדכנית. כל הגדרת תפקיד כוללת יעד-על, תחומי אחריות, משימות, משאבים, נקודות מפתח להצלחה וכישורי ליבה  
 • עבור כל תפקיד: הגדרת תוכנית להשגת היעדים ומנגנון הערכה אפקטיבי למדידה ולשיפור.
  בתהליך אנו משלבות מפגשים מונחים, פגישות עם כל מנהל, כתיבת תיאורי תפקיד-מדדים-יעדים ואישור המנהל לכל הגדרת תפקיד. 


אנו מלוות את הארגון גם בתהליכי הביצוע וההוצאה לפועל ועד להטמעה מוצלחת של ההגדרות והתוכניות בשטח.